Son Kelimeler

Kınalızade Hasan Çelebi Kimdir, Kınalızade Hasan Çelebi Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Kınalızade Hasan Çelebi Biyografisi «TIKLA»

müderris, yazar Osmanlılar zamanında yetişen fıkıh ve kelam alimlerinin büyüklerinden. İsmi, Hasan Çelebi bin Alaeddin Ali bin Emrullah bin Abdülkadir Hamidi olup, Ahlak-ı Alai isimli meşhur ahlak kitabının sahibi Ali bin Emrullah’ın oğludur. Kınalızade Hasan Çelebi diye tanınır. Babası Bursa’da Hamza Bey Medresesi’nde müderristi. Hasan Çelebi, 1546 (H.953) senesinde Bursa’da doğdu. 1604 (H.1012) senesinde Mısır’da Reşid kasabasında vefat etti. Hasan Çelebi’nin veli olan baba ve dedeleri, zamanlarının yüksek alimi olup, haramlardan ve şübheli olmak korkusu ile mubahların çoğundan sakınırdı. Büyük dedesi Abdülkadir Hamidi Efendi, sakalına kına yaktığı için, çocuk ve torunları, Kınalızade diye tanındılar. Hasan Çelebi önce babasından ve diğer bazı alimlerden okuduktan sonra, zamanın büyük alimi Şeyhülislam Ebussuud Efendi’den ders gördü. Bilhassa fıkıh ve kelam ilimlerinde çok yükselerek, icazet (diploma) aldı. Züht ve takva sahibi, ilmiyle amil büyük bir alimdi. Dini emir ve yasaklara uymakta çok titizdi. Aynı zamanda kuvvetli bir şair ve çok yüksek bir edipti. Sayısız beyitleri bunu göstermektedir. Dini kitaplara şerh ve ekleri ise şiirinden daha üstündür. “Alim ilme doymaz!” sözünde de ifade olunduğu gibi, Kınalızade Hasan Çelebi de ilme doymadı ve ilmini arttırmak için, durmadan gayret etti. İlim tahsilini tamamlayıp, kemale geldikten sonra, zamanının usulünce medresede ders vermeye başladı. Talebelere ders okutacak seviyeye geldiğinde yirmi yaşını yeni geçmişti. 1567 senesinde, Bursa’da Ahmet Paşa Medresesi’nde vazife aldı. Bir sene sonra babası Ali bin Emrullah Edirne’ye kadı tayin edilince, Edirne’ye gitti ve Çuhacı Hacı Medresesi’ne müderris oldu. Üç sene sonra İstanbul’da, Eski İbrahim Paşa Medresesi’ne tayin edildi. 1580 senesine kadar İstanbul’da çeşitli vazifelerde bulundu. Sonra Bursa Sultaniyesinde vazife aldı. İki sene sonra tekrar İstanbul’a gelerek Sahn-ı Seman Medresesi’nde müderrislik yaptı. 1586’da Kafzade Efendi yerine, Sultan Selim Medresesi’nde vazife aldı. Bir sene sonra rebiulevvel ayında, Süleymaniye medreselerinden birine tayin edildi. 1590’da Haleb kadılığına tayin olunan Kınalızade Hasan Çelebi, sırası ile Mısır, Kahire, Edirne tekrar Mısır-Kahire ve Bursa kadılıklarında bulundu. 1600’de Gelibolu, sonra da Eyyub kadılıkları verildi. 1602’de Eski Zağra, son olarak da Mısır’da Reşid beldesinde kadılık yaptı. Bu vazifede bir sene kadar kaldıktan sonra, hastalanıp vefat etti. Kınalızade Hasan Çelebi’nin en meşhur eseri, Tezkiret-üş-Şu’ara isimli şairler tezkiresidir. Babasının Ahlak-ı Alai isimli kitabından sonra, bu eser çok rağbet ve itibar görmüştür. Bu meşhur eserde, altı padişah, beş şehzade, Hasan Çelebi’nin yaşadığı devrin hükümdarı Üçüncü Murat Han ile meşhur tarihçi Hoca Sa’deddin Efendi ve beş yüz yetmiş civarında şairin hal tercümesi anlatılmıştır. Aynı zamanda şair olan Hasan Çelebi’nin şiirleri dağınık bir halde mecmualarda yer aldığından, kitap haline getirilmiş divanı yoktur. Bundan başka Dürer ve Gurer haşiyesi ve çeşitli mevzulara dair birçok risalesi vardır.

Kınalızade Hasan Çelebi Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Kınalızade_Hasan_Çelebi hakkinda bilgi bulunamadi.

Kınalızade Hasan ÇelebiSözlük Yorumları «TIKLA»

Kınalızade-Hasan-Çelebi için değerli bir yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın!


Kınalızade Hasan Çelebi Yorumlar

Yorumla